Documente justificative privind cadrul legislativ de organizare și funcționare

Submitted by webadmin on

Programul de studii universitare de licență, cu specializarea teologie protestantă pastorală, funcționează conform legii. În urma vizitei experților ARACIS, în data de 31.03.2016 consiliul ARACIS a decis acreditării instituționale, ITP obținând calificativul „încredere” (vezi Raportul Consiliului ARACIS), HG nr. 376/2016 apărând în Monitorul Oficial nr. 413 din 1 iunie 2016 (acreditarea domeniului de licență 240 ECTS). Capacitatea de școlarizare aprobată este de maxim 50 studenți pe an.

Pages
4