Documente justificative privind cadrul legislativ de organizare și funcționare

Submitted by webadmin on Tue, 06/22/2021 - 16:41

Programul de studii universitare de licență, cu specializarea teologie protestantă pastorală, funcționează conform legii. În urma vizitei experților ARACIS, în data de 31.03.2016 consiliul ARACIS a decis acreditării instituționale, ITP obținând calificativul „încredere” (vezi Raportul Consiliului ARACIS), HG nr. 376/2016 apărând în Monitorul Oficial nr. 413 din 1 iunie 2016 (acreditarea domeniului de licență 240 ECTS). Capacitatea de școlarizare aprobată este de maxim 50 studenți pe an.

Pages
4