Raportul studenților

Submitted by webadmin on

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca are în prezent 158 studenți. Studenții au un cod intern de conduită pe care toți studenții sunt obligați să îl respecte. În cele ce urmează, dorim să prezentăm pe scurt regulile și regulamentele interne ale corpului studențesc.

Corpul studențesc și structura conducerii studenților

La începutul fiecărui an universitar, în fruntea corpului studențesc sunt aleși un președinte și un vicepreședinte, care le reprezintă în primul rând pe studenți în comisiile și consiliile instituționale. Reprezentanții studenților sunt aleși de către Adunarea Studenților, care include toți studenții. Alegerile sunt precedate de un discurs de campanie al candidaților și sunt urmate de votul propriu-zis, în cadrul căruia fiecare student are un vot. Studenții aleg un președinte și un vicepreședinte, iar președintele nou ales numește un al doilea vicepreședinte care să lucreze alături de el sau de ea. Cu toate acestea, deciziile privind activitatea studenților îi revine nu doar acestei conduceri reprezentative, ci și Prezbiteriul Studenților (Consiliul Studențesc), care este alcătuit din următoarele: fiecare grupă de an numește un reprezentant al grupei și doi prezbiteri, care le reprezintă interesele în cadrul adunărilor. Astfel, delegatul fiecărui grup de an este delegatul Prezbiteriului Studenților. Din PS face parte și preotul studenților. Președintele, ajutat de cei doi vicepreședinți, conduce ședințele Prezbiteriului Studenților, care sunt consemnate în procese-verbale. PS este responsabil pentru alegerea secretarului, pentru care trebuie depusă în prealabil o cerere scrisă. În plus, PS este responsabil de aprobarea bugetului și a planurilor de program elaborate în prealabil de către Președinție, de executarea acestora, de organizarea diferitelor programe și a evenimente, de coordinarea tuturor aspectelor legate de viața studenților în general. În plus, PS evaluează orice solicitare din partea studenților care necesită sprijinul corpului studențesc. Întrebările ridicate sunt evaluate de către membri în timpul ședinței și, în final, se ia o decizie cu privire la fiecare solicitare din agendă. În urma acestor decizii președintele și cei doi vicepreședinți gestionează organizarea programelor pe baza rezoluțiilor votate și, și în problemele care îi privesc pe studenți, se adresează conducerii institutului și le reprezintă pe studenții ITP.

Resurse financiare

În această secțiune vom descrie pe scurt resursele de care dispune Prezbiteriul Studenților pentru organizarea programelor menționate mai sus. În primul rând, Prezbiteriul Studenților dispune de un buget propriu, independent de bugetul Institutului, pe care îl folosește pentru a organiza diverse programe pentru studenți, evenimente spirituale, profesionale, sau de divertisment. Trezorierul, care este numit de Adunarea Studenților, gestionează trezoreria Uniunii Studenților. Veniturile trezoreriei provin din contribuțiile studenților, care sunt folosite după cum urmează: în timpul celor 3 sărbători principale, studenții fac un stagiu în biserici (practică de legație), pentru care primesc o contribuție financiară, o bursă de la bisericile locale, ajutându-i astfel să-și finanțeze studiile. Din acest sprijin financiar, fiecare student contribuite cu o zecime a sumei primite, astfel încât suma depusă devină o sursă de fonduri pentru vistieria studentului. Sumele burselor primite de la biserici variază, iar Consiliul Studenților se va asigura, de asemenea, că bursele studenților care au primit o sumă mai mică decât bursa medie, să primească o finanțare suplimentară, rotunjind bursa acestora la bursa medie pentru perioada respectivă. Această veche tradiție de administrare financiară asigură ca sistemul să funcționeze bine și că cei care primesc mai puțin sprijin nu suferă vreo lipsă.

Participarea studenților în comisiile și consiliile instituționale

În cele din urmă, am dori să prezentăm modul în care reprezentanții studenților, președinția, participă la ședințele conducerii Institutului. Toți cei trei reprezentanți ai studenților au un loc în cadrul Consiliului Facultății și în Senat, și participă la ședințele acestuia. De asemenea, studenții sunt reprezentați în comisiile speciale: Comisia de etică, Comisia pe programe de studii, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, Consiliul Cercetării Științifice, Comisia pentru Acordarea Burselor. Această reprezentare este foarte important pentru studenți, iar noi suntem recunoscători pentru că n-i se oferă această oportunitate, deoarece studenții își pot exprima opiniile și pot influența procedurile la toate niveluri. Membrii corpului didactic și administrativ, în problemele care privesc corpul studențesc, ascultă sugestiile președinției, a reprezentanților, și iau în considerare solicitările noastre. De asemenea, este important de menționat faptul că reprezentanții studenților nu sunt doar participanți la ședințe, ci au și drept de vot, ceea ce le permite să își reprezinte mai bine colegii.

Sistemul de învățământ

După ce am prezentat funcționarea internă a corpului studențesc al Institutului, am dori să prezentăm sistemul de învățământ. În timpul studiilor universitare, studenții au posibilitatea de a cunoaște și de a stăpâni materialul teoretic al științelor teologice, de a se familiariza cu tradiția și inovația prezentate prin prisma programelor de studiu și a disciplinelor. Cursurile prezintă nu numai valorile tradiționale și și rezultate noi, în conformitate cu cercetarea contemporane. Formarea nu oferă doar o bază teoretică, ci ne oferă și posibilitatea de a o aplica în practică și de a face față provocărilor profesionale din domeniu.

Institutul nostru oferă două forme de program de studii: un program de licență de patru ani (8 semestre) și un program de masterat de doi ani (4 semestre). Programul de licență se axează pe bazele introductive, de fundamentare a teologiei, în timp ce în cadrul programului de masterat profesional, practica apare într-un mod și mai accentuat. Vorbim aici despre accente, deoarece ambele programe se orientează spre pregătirea studenților ca viitori preoți.

În primul an de studiu se pun bazele introductive. În acest an avem prilejul de a ne dobândi cunoștințe fundamentale pe care să se poată construi în următorii ani. Studiile teologice descriu un arc ascendent în care subiectele se construiesc unele pe altele. Fără o cunoaștere temeinică a limbilor ebraică, greacă, latină și a textului biblic, nu este posibil niciun studiu exegetic al textului Scripturii. Fără o astfel de examinare și fără stăpânirea unei metode adecvate, este imposibil să pregătim predici profesionale și exigente. Bineînțeles, această formă de construcție exprimată prin structura programului, adică lărgirea continuă a perspectivei, este valabil și pentru disciplinele de teologie practică, pastorală, de misiologie, sau de teologie sistematică, etică și apologetică. Cu toate acestea, pe lângă instruirea teoretică, se va asigura și o pregătire practică, astfel încât studenții vor avea ocazia de a se pune în practică cunoștințele încă din primul an de studiu.

În ceea ce privește practica, în mod tradițional de multe decenii, în fiecare an, în timpul celor trei mari sărbători bisericești, Crăciunul, Paștele și Rusaliile, se țin slujbe în diferite zone ale eparhiilor bisericilor. Trebuie menționat faptul că participarea practică la sărbători nu este opțională, ci obligatorie pentru toți studenții. Locurile de practică sunt alese în ordinea descrescătoare a anilor, și a mediilor de studiu, ceea ce indică, de asemenea, faptul că acest sistem este conceput într-un mod complet logic și echitabil, deoarece anii superiori, cei cu mai multă experiență, sunt cei care aleg primii. Impactul pozitiv al acestei opțiuni practice este de necontestat. În primul rând, le permite studenților să se confrunte cu provocările legate de punerea în practică a competențelor profesionale, să se testeze pe ei înșiși la amvon, să își identifice punctele forte și punctele slabe care trebuie îmbunătățite. În plus, astfel de sesiuni sunt, de asemenea, o ocazie excelentă pentru studenți de a cunoaște și de a învăța de la pastorii bisericii și de a afla despre mentalitatea, așteptările și opiniile oamenilor din congregație. O mulțumire specială se adresează preoților / pastorilor care îi găzduiesc pe studenți în timpul vacanței și care le permit să petreacă trei zile în comuniunea familiei pastorilor, obținând astfel o mai bună imagine a ceea ce vor fi pregătirile pentru slujba în biserică după terminarea studiilor universitare. Toate acestea sunt întâlniri formative, deoarece sensibilizează și perfecționează, în mod procesual, competențele profesionale necesare pentru un preot / pastor.

Încă din timpul pregătirii de bază, studenții au ocazia de a încerca să facă un schimb de experiență într-o țară străină. Institutul nostru este în contact cu un număr mare de universități teologice din străinătate, ceea ce ne oferă posibilitatea de a studia în germană, engleză sau olandeză. Studenții care au profitat de oportunitățile de schimb s-au întors cu toții acasă cu experiențe pozitive, încurajând alți studenți să îndrăznească să studieze în străinătate într-o limbă străină și dobândind o mulțime de experiență.

Finalizarea diplomei de licență cu durata de patru ani este condiționată de susținerea unui examen final și a unei teze. Al patrulea an, ultimul an al programului de licență, urmează un curriculum logic și structurat. Faptul că în ultimul semestru numărul disciplinelor se reduce ușor este menit să le ofere studenților mai mult timp pentru a lucra la tezele lor. Profesorii noștri acordă o atenție deosebită redactării tezelor, ceea ce se reflectă în faptul că trebuie să ne adresam conducătorului de teză în anul universitar dinaintea ultimului an de licență și că trebuie să elaborăm un plan detaliat de cercetare chiar în timpul vacanței, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru a se înscrie în ultimul an de studii de licență. În ultimul an al studiilor de licență, toți studenții trebuie să participe la consultații profesionale obligatorii cu conducătorul lucrărilor de licență. Profesorii noștri, prin experiența și competențele lor profesionale, sunt în măsură să îi ajute pe studenți să își aprofundeze cunoștințele academice ale unui subiect, permițându-le astfel să producă o teză de licență exigentă și solidă din punct de vedere profesional la sfârșitul studiilor de licență. Pe lângă profesori, biblioteca și personalul institutului sunt, de asemenea, de mare ajutor pentru studenți, după cum se va discuta în detaliu mai târziu.

În plus față de activitățile practice menționate mai sus, o altă oportunitate importantă pentru practică este cea de-a doua jumătate (semestrele 3 și 4) a programului de masterat, când, în ultimul an, studenții participă la o pregătire profesională mai avansată, mai accentuată, proporția pregătirii teoretice și celei practice fiind de 50-50%. Programului de masterat este de asemenea structurată progresiv, dinspre aprofundare teoretică spre aplicare practică. Aspectul forte al acestei perioade este faptul că studenții petrec cinci-șase săptămâni în fiecare semestru într-o congregație, sub coordonarea unui pastor / preot, unde trebuie să îndeplinească o serie de sarcini practice. Pe lângă pregătirea pentru slujbele de duminică și din timpul săptămânii, ei au ocazia să conducă botez, înmormântare, etc., să îndeplinească sarcini de îngrijire pastorală și să învețe procesul sarcinilor administrative. Această perioadă este o tranziție între a fi student și a fi pastor și reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea studentului care urmează să intre în serviciu.

Pe lângă exemplele practice menționate mai sus, există și alte oportunități prin care studenții pot participa la numeroase stagii practice și pot dobândi experiență. În timpul vacanței de vară studenții pot, de asemenea, să acumuleze experiență într-o biserică, o instituție bisericească, sau să-și îmbogățească experiența în cadrul mobilității de practică în străinătate. Stagiile de vară sunt oferite studenților prin intermediul unui program de aplicare, care, pentru al treilea an, se face online. Facilitatea de aplicare online este de mare ajutor pentru studenți, aplicarea este mult mai ușor, iar procesul este mult mai transparent și mai convenabil, toate documentele fiind încărcate în format electronic. Aprecierile studenților formulate despre stagiile de vară, mărturiile lor personale vorbesc de la sine:

"A fost special să avem o perspectivă asupra vieții de zi cu zi a unei astfel de organizații. A fost o experiență reală să fii implicat în activitatea zilnică a unei organizații. Și este minunat să vezi că toată această muncă dă roade, că tinerii se bucură, că noi ne bucurăm." (Balás Zoltán, Exodus)

"...încearcă și tu, dacă ai ocazia. Locul minunat, oamenii drăguți, magia bibliotecii nu vă vor dezamăgi." (Földvári Debóra, Sárospatak - bibliotecă mare)

"Cu ce m-am ales după toate astea? Foarte mult. Foarte mult. Experiențe care, dacă le voi continua să le cultiv, vor rămâne cu mine toată viața." (Torkos Ákos, RMK)

"Pe parcursul lunii pe care am petrecut-o în Marea Bibliotecă din Debrecen, am dobândit o experiență utilă. Am obținut informații despre aproape fiecare aspect al funcționării unei instituții de prestigiu și am putut să ne încercăm pe noi înșine ca bibliotecari, ghizi și membri ai unui grup de lucru." (Bíró Beatrix - Debrecen, bibliotecă mare)

"În timpul pe care l-am petrecut la Serviciul de Caritate, am avut parte de multă bunătate, iubire și atenție, se simțea că erau recunoscători că suntem acolo și își arătau recunoștința prin mici amabilități. Simt că a fost o experiență bogată și mă gândesc cu drag la timpul petrecut acolo și la oamenii buni pe care i-am cunoscut." (Virginás Ervin, Bp - MRSZ)

Biblioteca Institutului

Încă de la înființarea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, alături de alte spații importante pentru studenți - sală de banchet, birouri, săli de clasă pentru cazare etc. - biblioteca a fost găzduită între zidurile și sub acoperișul alma mater. Biblioteca noastră a fost fondată împreună cu Institutul în 1895 și are o istorie de 126 de ani, astfel încât se poate spune pe bună dreptate că este o bibliotecă cu o lungă tradiție. Cu aproape 100.000 de volume, aceasta ocupă întregul parter al aripii de est a clădirii. Fondul de carte este îmbogățit anual cu noi titluri mai ales în limba maghiară, română, dar și engleză și germană.

În prezent, biblioteca noastră are mai multe funcții: pe de o parte, este parte integrantă a procesului de formare a candidaților pastorali reformați, luterani și unitarieni, oferind un fond de literatură de specialitate; pe de altă parte, este, de asemenea, o bibliotecă de documentare, colectând și organizând materialul bisericilor protestante maghiare. În plus, are o colecție muzeală importantă, care poate constitui baza pentru cercetări științifice sau poate fi de interes pentru turiștii care vizitează Cluj-Napoca.

Biblioteca a fost renovată și modernizată de-a lungul mai multor ani. În 2017, cu ocazia celei de-a 500-a aniversări a Reformei, ea a trecut printr-o renovare majoră. Studenții își amintesc cu plăcere ocaziile în care și eu au putut contribui la finisarea lucrărilor de renovare și la amenajarea sălii de lectură, unde petrecerea timpului împreună a fost de atunci o experiență extraordinară.

Personalul bibliotecii depune zilnic un efort extraordinar și este mereu la dispoziția studenților. Personalul este întotdeauna deschis pentru vizitatori și gata să îi ajute pe cei care au nevoie. Bibliotecarul nostru șef, care se străduiește cu sârguință să completeze în mod regulat colecția bibliotecii, este deosebit de dornic să încurajeze toți studenții care vizitează biblioteca să se simtă liberi să facă acest lucru și să-și ofere sprijinul în găsirea și colectarea de materiale pentru cercetare. În timpul închiderilor datorate măsurilor de prevenție a COVID-19, ei au făcut, de asemenea, tot posibilul să sprijine pe studenții on-line (scanarea materialelor de studiu, bibliografie pentru licență, etc.). Pentru cei care pregătesc tezele de licență sau masterat, personalul, cu competențe în domeniul teologic, ajută în mod regulat în cercetarea bibliografică pentru aceste teze.

În ceea ce privește sala de lectură, după lucrările de renovare din 2017, inclusiv sala de lectură a bibliotecii noastre a fost supusă unei transformări majore. Ea oferă acum un mediu minunat pentru cercetare, pentru citire, documentare, învățare. În opinia multora, sala de lectură este cea mai frumoasă încăpere din bibliotecă, unde studenților le place să petreacă timp cu colegii. Există multe volume valoroase disponibile aici pentru noi toți.

În plus, consider că este necesar să menționez imensa bază de date online a bibliotecii, de asemenea, un mare ajutor pentru mulți dintre studenți, mai ales în timpul închiderilor cauzate de pandemie.

În concluzie, pentru studenții Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, biblioteca este de o importanță vitală în procesul de formare a unui preot / pastor. Considerăm că oportunitățile oferite de bibliotecă sunt suficiente și apreciem modul în care ea deservește necesitățile educaționale și de cercetare ale studenților.

Programele pentru studenți ale Institutului

În comparație cu universitățile mari, comunitatea studențească a Institutului Teologic Protestant este relativ mică. Este bine cunoscut însă faptul că numărul redus al studenților creează totodată o atmosferă familială în cadrul universității. Faptul că Institutul nu oferă doar un loc de predare, ci și locuri de cazare pentru studenți, joacă un rol important în crearea acestei atmosfere plăcute.

La începutul fiecărui an universitar studenții nu trebuie să se îngrijoreze privind locuri de cazare, deoarece Institutul oferă această oportunitate pentru toată lumea. Locuințele sunt situate la etajul al doilea al clădirii sau la mansardă, fiind formate din camere cu 2 sau 3 paturi. De asemenea, dispunem de o bucătărie modernă, care oferă un loc confortabil pentru cine comune și pentru nopți de joc ocazionale până târziu în noapte. O obiecție formulată în privința internatului este că cumpărarea prânzului de la cantina de la parterul Institutului este obligatorie pentru min 20 de zile pe lună.

Programe organizate pentru studenți

Deoarece clădirea Institutului este deschisă nu doar în timpul săptămânii, ci și în weekend, Consiliul Studenților organizează diferite activități pentru studenți:

  • seara de inițiere a primului an, care le oferă studenților din anii superiori ocazia de a cunoaște noua generație (la început de an);
  • pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii octombrie, aducem magia recoltei din sat în agitația marelui oraș, organizând o petrecere a recoltei. Acest program este împărțit în două părți. Mai întâi, în pauza dintre ore, elevii vor dansa în curte, iar după dans vor invita membrii a institutului la petrecerea de seară. Seara, tinerii dansatori se pregătesc pentru Balul Recoltei cu un spectacol de muzică live. Sunetul muzicii populare, mirosul de pâine unsuroasă amestecată cu ceapă și vin proaspăt și decorațiunile frumoase creează o atmosferă plăcută, petrecută într-o atmosferă informală cu profesorii noștri după o săptămână obositoare.
  • La fel ca la orice altă universitate, balul bobocilor este organizat în fiecare an. Acest eveniment este organizat de studenții din anul I și toate cadrele didactice sunt invitate să participe. Evenimentul constă, de obicei, într-un spectacol în care studenții prezintă mai multe scenete comice, urmat de o recepție caritabilă.
  • În perioada Adventului, se organizează, de asemenea, Săptămâna reformatorilor. În fiecare zi din această săptămână au loc diferite activități, cum ar fi confecționarea de coronițe de Advent, conferințe și discuții pe diferite teme etc.
  • În a doua jumătate a anului organizăm mai multe activități în aer liber: zile de teologie, care au loc adesea în curte sau pe terenul de sport. Acest program durează un weekend întreg și include, de obicei, prelegeri pe o gamă largă de subiecte, muzică, gătit și prânz. În plus, participăm și la o întâlnire teologică, unde sunt invitați și colegi de la instituții de peste hotare, studenții teologi din Ungaria.
  • A devenit o tradiție ca, cel puțin o dată în fiecare semestru, studenții să organizeze un program de o zi în Râmetea. Cei care nu au chef de o drumeție au posibilitatea de a juca jocuri de societate sau pur și simplu de a se relaxa în soarele de primăvară.
  • Când vorbim despre programe, nu trebuie să uităm evenimentele sportive. Institutul nostru are un teren de sport recent construit, de ultimă generație, unde în fiecare an, în fiecare primăvară, are loc campionatul de fotbal de primăvară. Suntem încântați că profesorii noștri au format o echipă alături de echipele grupurilor de studiu, astfel încât să putem învăța de la ei pe terenul de fotbal, sau chiar ei să învețe de la noi în acest domeniu.
  • De asemenea, institutul are o sală de fitness, care este folosită în mod intensiv de studenți, mai ales în timpul iernii. Datorită interesului mare, sperăm să obținem fonduri pentru a o moderniza pe parcursul anului 2021-2022. În plus, elevii au posibilitatea de a juca tenis de masă, baschet, volei etc.

Din aspectele menționate mai sus reiese că Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca nu este o instituție convențională de învățământ superior. În domeniul academic, studenții se pot baza pe deschiderea și spiritul prietenos al profesorilor, relația dintre profesorii și studenți fiind caracterizată printr-o notă personală. Organizarea evenimentelor și programelor în comun contribuie într-o mare măsură la întărirea acestor relații.

Aceste evenimente nu ar avea loc dacă studenții nu ar avea propria lor organizație, Consiliul Studenților, care îi reprezintă în toate forurile instituției. De asemenea, îmbinarea educației de calitate cu stagiile de practică ne oferă în prealabil o imagine convingătoare și atractivă a ceea ce ne așteaptă după absolvire, o perspectivă asupra lumii în care vom lucra o viață întreagă. În plus, recompensele financiare, bursele și subvențiile pe care le obținem în urma stagiilor de practică sau în cadrul mobilităților ne ajută să luăm o parte din povara de pe umerii părinților noștri și să ne finanțăm studiile.

PÉTER-GYÖRGYI László

TORKOS Ákos

SZILÁGYI István

     

student anul IV

Președintele Consiliului Studenților

student anul IV

Vicepreședintele Consiliului Studenților

student anul IV