Organizarea activității didactice

Submitted by webadmin on

Exemple materiale didactice (suport de curs):

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika. A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének Kötetei. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2010. 300 old. ISBN 9789738879973 (on-line) / suport curs de limbă greacă
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete. Kolozsvár: Napoca Star 2010. 231 old. (on-line) / suport curs de istoria dogmei
  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet. Kolozsvár: Exit 2010. 146 old. ISBN 9786069246009 (on-line) / suport de curs de omiletică
  • Czire Szabolcs: Újszövetségi bevezetés interdiszciplináris megközelítésben. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2010. 351 old. ISBN 9789735951215 / suport de curs de introducere în Noul Testament (on-line)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2009. 208 old. ISBN 9789738879928 / suport de curs de istoria bisericii (on-line)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2009. 319 old. ISBN 9789736108843 / suport de curs de etică unitariană (on-line)
Pages
31