Practici de admitere (IP. 3)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Nu am identificat în cadrul Raportului de autoevaluare prevederi referitoare la admiterea studenților cu dizabilități.

Răspuns

Caracterul specific al instituției - instituție fondată și susținută de bisericile protestante din România în vederea pregătirii preoților pentru bisericile protestante din România - impune câteva limite privind accesibilitatea la studii a persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități. După cum este specificat și în Regulamentul de admitere (Anexa 39), prospectivii studenții pot să se prezinte la admitere numai cu recomandarea specifică a bisericilor locale (vezi Anexa 38) de care aparține candidatul, respectiv cu aprobarea episcopului bisericii în cauză.

Există cazuri specifice, în care, cu un scop bine definit, episcopia acordă o asemenea aprobare unui student. Astfel în sesiunea de admitere din iulie 2020, a fost admis un student cu deficiențe de vedere (100%). ITP a fost informat în prealabil despre avizul bisericii, astfel încât instituția a avut posibilitatea să adapteze sesiunea de admitere la acest caz excepțional. Studentul cu deficiențe de vederi a reușit să parcurgă toate etapele admiterii cu succes, fiind admis la anul 2020-2021.

După admiterea în ITP, instituția acordă nu numai spațiul necesar adecvat cazării studentului, dar asigură și un loc de cazare pentru însoțitorul acestuia. De asemenea, studenții s-au mobilizat pentru a asigura suport personal permanent pentru colegul lor (însoțire la toate evenimentele, programele zilnice, excursii, etc.). Studentul dezabilitat participa la toate activitățile instituționale.

Dorim să menționăm, că în conformitate cu caracterul său de instituție creștină, de un deceniu studenții ITP sunt implicați în mod regulat (săptămânal) în elaborarea unor programe speciale pentru copii cu deficiențe de vederi, de auz, sau cu alte dizabilități din școlile speciale din Cluj-Napoca. Printr-o colaborare interinstituțională, studenții anului 3 licență urmează cursuri specifice în acest sens.

Totodată, în data de 12 octombrie 2021, cu scopul explicit de a atrage atenția studenților asupra persoanelor cu dizabilități, inclusiv a noului coleg, ITP a organizat un program special, fiind invitați specialiști din Institutul Național al Nevăzătorilor din Ungaria și Asociația Nevăzătorilor Maghiari din România, care au susținut prezentări în plen și în grupe.