Planificarea cercetării (1) (IP. 27)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Nu am identificat documentele programatice ale cercetării – strategie pe termen mediu și plan de cercetare anual aprobat de Senat, așa cum se solicită. În Anexa 50 https://a.proteo.hu/node/43 , numită planurile de cercetare 2015-2020 sunt de fapt rapoarte ale activităților și proiectelor de cercetare – De lămurit acest aspect.

Răspuns

Planurile anuale de cercetare, inclusiv proiecte de publicare de cărți, proiecte de organizare de conferințe, participări la conferințe științifice se raportează anual pe parcursul lunii octombrie, urmând ca aceste date să fie raportate în cursul pregătirii bugetului anual (lunile octombrie-noiembrie), respectiv trimise spre aprobare la ședința Senatului din noiembrie. (Vezi Planurile de cercetare anuale adăugate mai jos, inclusiv data avizării acestora în Senat).

Pages
50