Taxele școlare ale studenților (IP. 31)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Conform datelor înscrise în Raportul de autoevaluare (RA), Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca nu se percep taxe de studii, pregătirea lor fiind sprijinită conform tradiției de Bisericile fondatoare. Alte forme de taxe practicate în ITP sunt validate anual de către Senat - Anexa 61 https://a.proteo.hu/system/files/documents/A061-01-Taxe-administrative-ITP-2020-2021.pdf. De analizat în raport cu prevederile legale, ce tip de taxe de eliberare a diplomelor are universitatea.

Răspuns

Taxa de diplomă de 25 lei, considerată mai degrabă una simbolică, acoperă doar cheltuielile de bază privind eliberarea diplomei, respectiv achiziționarea diplomelor de la imprimeria națională, achiziționarea timbrului sec, a presei manuale și a ștampilei de la monetăria statului. În perioada 29.09.2015 - 04.06.2021, ștampila, timbrul sec și accesoriile (presa manuală) au fost schimbate de cinci ori. Taxa percepută este deci menită să acopere aceste cheltuieli tehnice pentru eliberarea diplomelor.