Auditare și răspundere publică (1) (IP. 32)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Cele patru Biserici fondatoare exercită un control continuu și nemijlocit, autentic și prin faptul prezenței propriilor consilieri economici în cadrul Comisiei economico-financiare, conform pct. 4 al art. 188 din Carta ITP. Pentru asigurarea transparenței publice în acest domeniu, raporturile sunt publicate și accesibile on-line https://office.proteo.hu/ro/report-type/747 - Nu funcționează linkul.

Răspuns

Problema semnalată a fost remediată: acces public la rapoartele de audit sub acest link.