Auditare și răspundere publică (1) (IP. 32)

Submitted by webadmin on Wed, 11/10/2021 - 12:34

Solicitare ARACIS

Cele patru Biserici fondatoare exercită un control continuu și nemijlocit, autentic și prin faptul prezenței propriilor consilieri economici în cadrul Comisiei economico-financiare, conform pct. 4 al art. 188 din Carta ITP. Pentru asigurarea transparenței publice în acest domeniu, raporturile sunt publicate și accesibile on-line https://office.proteo.hu/ro/report-type/747 - Nu funcționează linkul.

Răspuns

Problema semnalată a fost remediată: acces public la rapoartele de audit sub acest link.