Auditare și răspundere publică (2) (IP. 32)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Situațiile financiare și execuțiile bugetului de venituri și cheltuieli analizate în Senat sunt făcute publice la adresa https://office.proteo.hu/ro/report-type/747 Nu funcționează linkul.

De corelat cu punctul 80 – referitor la analiza anuală a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli, dezbaterea la Senatul universității și afișare.

Răspuns

Problema tehnică a fost remediată. Execuțiile bugetare sunt accesibile în mod public prin acest link.