Auditare și răspundere publică (2) (IP. 32)

Submitted by webadmin on Wed, 11/10/2021 - 17:45

Solicitare ARACIS

Situațiile financiare și execuțiile bugetului de venituri și cheltuieli analizate în Senat sunt făcute publice la adresa https://office.proteo.hu/ro/report-type/747 Nu funcționează linkul.

De corelat cu punctul 80 – referitor la analiza anuală a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli, dezbaterea la Senatul universității și afișare.

Răspuns

Problema tehnică a fost remediată. Execuțiile bugetare sunt accesibile în mod public prin acest link.