Organizarea sistemului de asigurare internă a calității

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Există comisii CEAC la nivelul programelor de studii? (CEAC – P).

Răspuns

ITP are o singură Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității (și două programe de studii, un program de licență și unul de masterat profesional).