Organizarea sistemului de asigurare internă a calității

Submitted by webadmin on Wed, 11/10/2021 - 18:10

Solicitare ARACIS

Există comisii CEAC la nivelul programelor de studii? (CEAC – P).

Răspuns

ITP are o singură Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității (și două programe de studii, un program de licență și unul de masterat profesional).