Politici și strategii privind asigurarea calității (IP. 34)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Există raport si pentru anul 2020? Există în rapoarte o sinteză referitoare la asigurarea calității?

Răspuns

Raportul rectorului există și pentru anul 2020. Raportul rectorului sintetizează anul academic pentru publicul prezent la încheierea anului academic, când este rostit acest discurs evaluativ. Raportul se referă în mod explicit la calitatea învățării, a cercetării în ITP, calitatea proceselor administrative, evaluarea activității a diferitelor compartimente (bibliotecă, compartimentul economic, etc.), respectiv o evaluare a performanței studenților.

De asemenea, CEAC elaborează raporturi anuale de sinteză, privind evaluarea calității la nivel instituțional.