Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare (IP. 35)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Care este frecvența cu care revizuiesc programele de studii și în ce comisii? Nu sunt detalii despre acțiuni de benchmarking, prin care compară programele lor de studii cu programe similare, în vederea revizuirii planurilor de inv.

Răspuns

Revizuirea programelor de studiu este dezbătută în prima instanță de Comisia pe Programe de Studii. De la ultimele alegeri universitare (aprilie 2020), această comisia a avut cinci ședințe, în care s-au discutat inclusiv aspecte legate de programul de studiu.

Conținutul programului de studiu este discutat și evaluat inclusiv cu stakeholders (Bisericile fondatoare). Una dintre cele mai importante schimbări din ultimii cinci ani privind programul de studiu, și anume introducerea practicii de mentorat în anul 2 de masterat profesional, a fost inițiat în 2016 de comun acord cu Bisericile susținătoare, și implementat în 2017, după o pregătire aprofundată a acestuia.

La ultima întâlnire din iulie 2021 cu reprezentanții bisericii, s-a decis inițierea unei noi programe de studiu de licență, care are la bază rezultatele unor sondaje recente realizate printre studenții ITP (din 2021), solicitări din partea bisericilor, și nu în ultimul rând studii de specialitate din domeniu (vezi în special Perry Show, Transforming Theological Education. A Practical Handbook for Integrative Learning, Langham Publishing, London 2014).

Vezi o scurtă prezentare a discuțiilor în această privință pe pagina web a ITP