Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice