Studii personal gestionare bibliotecă

Submitted by webadmin on

Personalul care gestionează biblioteca are calificările superioare necesare. Ágnes Bak, responsabilă pentru catalogarea fondului de carte, are o diplomă de licență 'Bibliotecar - Arhivist' în profilul 'Biblioteconomie' specializarea 'Biblioteconomie arhivistă', conferită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2002). Bibliotecarul șef József Kurta are studii universitare de teologie (MA), dar și studii în gestionarea fondului bibliotecar (ex. cursuri organizate de Institutul Bibliotecar al Bibliotecii Naționale a Ungariei 'Széchényi Ferenc') (2021), precum și a listă impresionantă de publicații pe tema ”istoria cărții”. El a publicat între altele catalogul cărților vechi din patrimoniul Institutului Teologic Protestant, apărut în seria editată de István Monok, directorul Bibliotecii Naționale a Ungariei. Personalul bibliotecar participă cel puțin o dată pe an la cursuri de perfecționare profesională aferentă statutului de funcții.

Pages
11