Rezultatele examenelor de licență

Submitted by webadmin on

Tabelul 1 prezintă cifrele aferente înscrierilor la examenele de licență, respectiv promovarea acestora pentru anii 2016-2020. Tabelul 2 conține evidența privind numărul studenților înscriși la licență pentru anii 2016-2020 și promovabilitatea acestora (integraliști, prin credite, repetenți, exmatriculați).

Finalizarea studiilor este reglementată de un regulament propriu, Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație, accesibil public on-line

Suplimentul la diplomă completată (caz concret cu nume și CNP ascuns) arată forma și conținutul acestuia.

Date document
Pages
16