Calificarea personalului didactic

Submitted by webadmin on

Titularii de disciplină au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate evidențiate prin diplomele de doctor, de abilitare, curriculum vitae și publicațiile de specialitate.

Pages
184