Calificarea personalului didactic

Submitted by webadmin on Mon, 04/05/2021 - 15:59

Titularii de disciplină au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate evidențiate prin diplomele de doctor, de abilitare, curriculum vitae și publicațiile de specialitate.

Pages
184