Facilități și programe de mobilitate pentru studenți

Submitted by webadmin on

Instituția oferă mobilități pentru studenți prin mai multe căi:

Fișierele atașate conțin o centralizare a mobilităților Erasmus și Makovecz pentru anii 2016-2020, precum și regulamentul aferent. Din anul 2019 programele de mobilitate sunt gestionate prin platforma online MOB, care administrează întregul proces de mobilitate de la aplicare la diferite programe de mobilitate, până la tipărirea contractelor și altor documente aferente.

Pages
8