Anexele 1-5 la fișa de vizită

Submitted by webadmin on
  1. Lista personalului didactic conform statelor de funcții
  2. Situația centralizatoare a spațiilor de învățământ
  3. Numărul  de  studenți înmatriculați pe nivele educaționale și ani de studiu
  4. Centralizatorul datelor privind cercetarea științifică
  5. Gradul de ocupare a personalului didactic
Pages
17