Valorificarea învățării prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii (IP. 22)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Raportul de autoevaluare nu prezintă situația inserției profesionale a absolvenților de studii universitare de licență, în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare dobândite (nr. absolvenților angajați nu poate fi mai mare decât nr. absolvenților).

Răspuns

Tabelul revizuit prezintă cifrele de angajare la +0, +1, +2 ani de la promovarea examenului de finalizare a studiilor (cu diplomă). (Vezi și documentul atașat.) Pentru anii 2016-2020, datele arată o pondere generală de 95% cu inserție imediată pe piața muncii, respectiv o pondere de 97% într-un interval de 2 ani.

Anul promovării studiilor

Nr. total de studenți promovați cu diplomă

Nr. studenților angajați la

+ 0 ani

Nr. studenților angajați la

+ 1 ani

Nr. studenților angajați la

+ 2 ani

Total studenți angajați în 0-2 ani

2016

14

14

100%

0

0

0

0

14

100%

2017

18

16

89%

0

0

0

0

16

89%

2018

25

24

96%

0

0

1

4%

25

100%

2019

24

22

92%

0

0

1

4%

23

96%

2020

28

28

100%

0

0

0

0

28

100%

Total

109

104

95%

0

0

2

1.6%

106

97%

Pages
1