Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare (IP. 23)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Prin modul acesta de calcul nu se surprinde procentul absolvenților studiilor de licență înscriși la master, ca raport dintre numărul celor înscriși la
master din acea promoție și numărul de absolvenți ai acelei promoții de licență. De calculat.

Răspuns

Vezi documentul reeditat atașat. Pentru anii 2016-2020 ponderea generală a absolvenților de licență cu diplomă care se înscriu la master imediat după licență este de 93%, ajungând până la 97% pentru un interval de 2 an de la data obținerii diplomei de licență. 

Anul susținerii examenului de licență

Nr. total de studenți promovați la examenul de licență

Nr. studenților înscriși la masterat

+ 0 ani

Nr. studenților înscriși la masterat

+ 1 ani

Nr. studenților înscriși la masterat

+ 2 ani

Total studenți înscriși la masterat în 0-2 ani

2016

26

25

96%

0

0

0

0%

25

96%

2017

25

22

88%

2

8%

0

0%

24

96%

2018

28

26

93%

1

4%

0

0%

27

97%

2019

21

19

90%

2

10%

0

0%

21

100%

2020

28

27

96%

0

0%

0

0%

27

96%

Total

128

119

93%

5

4%

0

0%

124

97%

Pages
1