Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate (IP. 24)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

NU AU FOST IDENTIFICATE DETALII ALE MODULUI ÎN CARE UNIVERSITATEA CHESTIONEAZĂ STUDENȚII DESPRE satisfacția lor în ceea ce privește procesul educațional, serviciile studențești și infrastructura oferită de universitate. La punctul 101 sunt referiri la faptul că în 2021 s-a introdus în formularul de evaluare de către studenți și informație privind gradul lor de satisfacție – de dat detalii. Cum s-au aplicat în 2021 aceste chestionare de satisfacție și care sunt rezultatele aplicării?

La punctul 101 sunt referiri la faptul că în 2021 s-a introdus în formularul de evaluare de către studenți și informație privind gradul lor de satisfacție – de dat detalii. Cum s-au aplicat în 2021 aceste chestionare de satisfacție și care sunt rezultatele aplicării?

Răspuns

  1. Studenții oferă propria lor apreciere în mod sistematic prin Evaluarea disciplinelor și cadrelor didactice, Evaluarea practicii profesionale (2 tipuri de evaluare).
  2. În afară de aceste evaluări regulate, pe parcursul lunii noiembrie 2017 ITP a sondat opinia studenților privind mediul de desfășurare a practicii profesionale de mentorat. În cadrul acestei evaluări studenții au răspuns la următoarele aspecte: Cum ai fost primit la locul de practică? / Cum apreciezi cazarea? / Cum ai fost introdus de mentor în practica profesională și tradiția locală? / Cum apreciezi urmărirea practicii? / Alte observații. Această evaluare a fost completată de către studenți în proporție de 100%. Rezultatele au fost discutate în mod personal între fiecare student practicant, respectiv coordonatorul de practică și decanul facultății. Au existat sesizări importante, intermediare mai ales în privința intensității diferite ale programului de practică. În urma acestor discuții s-au luat măsuri individuale concrete. (Vezi rezultatele evaluării la fișierele încărcate - în limba maghiară.) 
  3. Totodată, în urma solicitării ARACIS, ITP a demarat un sondaj între 2-7 noiembrie 2021 între studenții ITP privind satisfacția lor cu mediul de învățare în general. Rezultatele acestui evaluări se pot accesa pe link-ul de mai jos. Fișierul încărcat mai jos conține traducerea în limba română a aspectelor sondate, iar graficele sumative vorbesc de la sine. Dorim să menționăm menționăm numărul ridicat al răspunsurilor (în proporție de 93%). Rezultatele evaluării satisfacției studenților este analizată în ședința Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, urmând să fie întocmită și un raport. Vezi aici link-ul cu rezultatele evaluării.
  4. În ceea ce privește implementarea noului formular de evaluare a calității disciplinelor (adoptată de CEAC în primăvara 2021), aceasta se va implementa cu noul an de studiu (2021-2022), fiind utilizat cel mai curând în ianuarie 2022. CEAC va urmări rezultatele aplicării, respectiv impactul acestora asupra (evaluării) calității în ITP. Rezultatele de apreciere vor fi incluse în raportul CEAC pentru anul universitar 2021-2022.

 

Pages
19