Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Din Statele de funcții de personal didactic, în anul universitar 2021-2022, coroborate cu Anexa 1 FV, Anexa 5 FV și detalierea acesteia, a rezultat faptul că:

  • Raportul dintre cadrele didactice ( xx titulare + xx asociate) și numărul total de studenți (xx) din universitate, în anul univ. 2021-2022 este de 1 la xx.
  • Raportului dintre cadrele didactice titulare (xx) și numărul total de studenți în anul 2021 este de 1 la xx.
  • Raportul dintre posturile didactice (xx) și numărul total de studenți în anul 2021-2022 (xx) este de 1 la xx.

Răspuns

A fost adăugat un nou tabel care include și datele pentru anul 2021-2022, încă necunoscute în momentul generării raportului anterior.

Anul universitar

Studenți

Cadre didactice

Raport

Raport

Licență

Total

titulare

asociate

Studenți BA : cadre titulare

Studenți BA+MA : cadre titulare

Studenți BA : total cadre

Studenți BA+MA: total cadre

2015-2016

109

145

13

6

1:8

1:11

1:6

1:8

2016-2017

111

160

13

6

1:9

1:12

1:6

1:8

2017-2018

112

169

12

10

1:9

1:14

1:5

1:8

2018-2019

109

163

13

9

1:8

1:13

1:5

1:7

2019-2020

109

162

14

9

1:8

1:12

1:5

1:7

2020-2021

105

158

15

10

1:7

1:11

1:4

1:6

2021-2022

85

139

14

8

1:6

1:10

1:4

1:6

Pages
1