Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți (2) (IP. 39)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Referitor la studenți, raportul ia în considerare numărul total al studenților de la studii de licență și master (xx licență + xx master). La data de 1 octombrie 2021, numărul total de posturi didactice legal constituite era de xx.

Răspuns

La data de 1 octombrie 2021 numărul posturilor legal constituite este 18.