Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți (2) (IP. 39)

Submitted by webadmin on Wed, 11/10/2021 - 21:44

Solicitare ARACIS

Referitor la studenți, raportul ia în considerare numărul total al studenților de la studii de licență și master (xx licență + xx master). La data de 1 octombrie 2021, numărul total de posturi didactice legal constituite era de xx.

Răspuns

La data de 1 octombrie 2021 numărul posturilor legal constituite este 18.