Evaluarea colegială (IP. 40)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Cum se analizează rezultatele acestor evaluări (autoevaluarea și evaluarea colegială)?

Răspuns

Autoevaluarea formează baza raportului anual al rectorului privind activitatea instituțională. Partea de activitatea științifică din formularele de autoevaluare sunt prelucrate de către Consiliul Cercetării Științifice în elaborarea rapoartelor anuale de evaluare a activității științifice. 

În privința evaluării colegiale, aceasta include evaluarea activității didactice (portofoliul didactic, metode de predare, resurse utilizate), de cercetare și administrative. Rezultatele se prelucrează în Raportul anual al CEAC, împreună cu rezultatele evaluărilor studenților.