Evaluarea personalului didactic de către studenți (IP. 41)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

De ce nu se fac anual analize ale acestor rapoarte? Cum se folosesc informațiile la îmbunătățirea calității, cum se anunță cadrele didactice?

Răspuns

Fiecare cadru didactic are acces la evaluările privind propria sa activitate didactică. Evaluarea personalului de către studenți se considera preponderent un instrument de feedback cu rolul principal de a sprijini autoevaluarea cadrului didactic.

Urmărirea rezultatelor evaluării disciplinelor și cadrelor didactice de către studenți intră în responsabilitatea decanului ITP, care prezintă raportul sumativ în cadrul ședinței CEAC, formulând totodată propuneri pentru îmbunătățirea calității educaționale sau remedierea eventualelor situații problematice. Deși asemenea situații reprezintă mai degrabă excepții. De exemplu, în cursul anilor 2018-2020 a fost raportat de mai multe ori un caz care necesita o abordare mai amplă. În urma rezultatelor nefavorabile privind disciplina, s-a procedat la restructurarea cursului de Limbaj teologic englez I-II, sarcina de predare fiind atribuită unui alt cadru didactic începând cu anul universitar 2020-2021. Situația a fost analizată în CEAC, iar decizia a fost luată în Senatul ITP.