Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității (IP. 48)