XC. 6. Baza de date actualizată sistematic

Baze de date și informații (IP. 46)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Instituția de învățământ superior are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante pentru evaluarea și asigurarea calității, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul programelor de studii. Periodic, se fac analize comparative cu sistemele din alte universități din țară sau din străinătate, definindu-se repere diferențiate (benchmarking). Exista elemente legate de benchmarking (analize comparative privind practicile de evaluare si asig a calității)?

Răspuns

ITP este singura instituție din România care oferă programe de studiu în vederea pregătirii preoților reformați, evanghelici și unitarieni. Deși prin contactele sale internaționale, inclusiv prin mobilitățile Erasmus, instituția urmărește îndeaproape programele universităților similare, încă nu s-au efectuat analize de benchmarking la nivel instituțional.