Centrarea pe student prin proiectarea metodelor de predare-învățare (IP. 25)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

În cadrul Raportului de autoevaluare (RA) și a anexelor nu au fost identificate informații referitoare la modul în care universitatea se preocupă de situațiile studenților cu nevoi speciale, în procesul de învățare, predare și evaluare, după caz, în funcție de situațiile potențiale.

Răspuns

Vezi Răspunsul sub Anexa 101. În conformitate cu reglementarea strictă a admiterii studenților cu dizabilități, asemenea situații se consideră excepționale și se tratează ca atare. În momentul actual ITP are un singur student cu deficiențe de vedere care a primit avizul organelor bisericești pentru a studia în ITP. Situația sa este tratată în mod personalizat de către cadrele didactice și de comunitaea academică în general. Studentul participă la ore în mod obișnuit, și are toate aparatura tehnică necesară pentru a urmări cursurile. Pentru disciplinele la care vizualizarea joacă un rol important (de exemplu limba ebraică sau greacă cu alfabetele lor specifice), cadrele au găsit modalitățile pedagogice pentru a facilita parcurgerea acestor cursuri.

După cum am menționat la Anexa 101, ITP organizează programe concrete pentru sensibilizarea comunității academice asupra fenomenului de dizabilitate. Menționăm totodată că toate platformele informatice ale ITP sunt dezvoltate astfel încât acestea să fie accesibile persoanelor cu dizabilități de vedere.