Disponibilitatea resurselor de învățare (IP. 44)

Submitted by webadmin on Wed, 11/10/2021 - 22:43

Solicitare ARACIS

Instituția de învățământ superior asigură condiții adecvate de acces la resurse de învățare studenților cu nevoi speciale. Nu am găsit detalii în acest sens – de corelat cu cele de mai sus, la persoane cu dizabilități la admitere.

Răspuns

Vezi Anexa 101, Anexa 107.