Disponibilitatea resurselor de învățare (IP. 44)

Submitted by webadmin on

Solicitare ARACIS

Instituția de învățământ superior asigură condiții adecvate de acces la resurse de învățare studenților cu nevoi speciale. Nu am găsit detalii în acest sens – de corelat cu cele de mai sus, la persoane cu dizabilități la admitere.

Răspuns

Vezi Anexa 101, Anexa 107.